Přítahy jednoručky k pasu

Do ruky uchopte jednoruční činku, opačnou nohou si klekněte na lavičku a opřete se o volnou ruku. Záda jsou prohnutá a zpevněná.

Činku z natažené ruky přitahujte k pasu, loket tiskněte k trupu, nenechávejte ho ujíždět do strany. Trup nepřetáčejte za pracující paží. Neulehčujte si cvik dopomocnými pohyby celého těla. Směrem dolů nádech, směrem opačným výdech.

Zaměření: Procvičí zádové svaly komplexně s důrazem na široký zádový sval i svaly ve středu zad. Buduje tedy šíři i masivnost zad.

                                  

                                  Informace  • Čeština